Vrienden voor het leven 

8-12 jaar

Meer zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Onze zoon van 10 zag overal beren op de weg. Hij kon erg piekeren en het belemmerde hem om nieuwe situaties aan te gaan. Dankzij de training heeft hij nu geleerd hoe hij zelf invloed heeft op hoe hij zich voelt en staat hij veel steviger in zijn schoenen. We zijn zo blij dat hij mee heeft gedaan want we zien hem nu groeien en vooral bloeien!
Vader van R.

Doel van de training

Vrienden voor het leven versterkt de emotionele veerkracht, stimuleert het zelfvertrouwen, helpt een growth mindset te ontwikkelen en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. De training geeft handvatten zodat kinderen in de toekomst beter is uitgerust om uitdagingen aan te kunnen, leert kinderen om angsten de baas te worden en stress en piekeren te verminderen.

 

Voor wie

Het vriendenprogramma is een programma cq training voor (gevoelige) kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Kinderen die verlegen of onzeker zijn, bang zijn om dingen fout te doen, angstig zijn of situaties vermijden. Kinderen die moeite hebben om met hun gevoelens om te gaan of die negatief over zichzelf denken en piekeren. Maar ook voor kinderen die snel boos worden of moeilijk met teleurstellingen om kunnen gaan.

Daarnaast is het eigenlijk voor ALLE kinderen. Omdat ze “life skills” aangereikt krijgen waar ze hun hele leven profijt van hebben.


Het leert kinderen over gevoelens, lichaamsseintjes, ontspannen, helpende gedachtes, support teams en jezelf belonen. Een fantastisch programma dat aan de slag gaat met zowel het lichaam als met gedachtes en gedrag. 

Opbouw van de training

 Het vriendenprogramma neemt de kinderen aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken.


Ze leren tevens om vrienden te zijn met  zichzelf.

De letters staan voor het volgende:

Voel je gevoelens: Leren (her)kennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Woorden leren geven aan wat ze voelen en hun lichaamsseintje te leren herkennen bij gevoelens van angst, spanning, stress, boosheid, verdriet, blij zijn.

Rust en ontspan: Leren hoe ze diverse methodes in kunnen zetten om zichzelf weer tot rust te krijgen als gevoelens de overhand nemen. Kinderen leren hierbij ook te onderzoeken wat voor hen goed werkt om te ontspannen en stress/spanningen zo rustiger te maken.

Ik kan het, ik kan het zo goed mogelijk proberen: Het verschil leren tussen gedachten en gevoelens en hoe gedachten invloed hebben op deze gevoelens. De kinderen leren om de niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten waardoor ze zich beter gaan voelen. Tevens leren ze dat ze zelf kunnen kiezen waar ze de aandacht op vestigen: “wat aandacht krijgt groeit”.

Een stappenplan: Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in 1 keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen, hierbij de ontspanningsoefeningen te gebruiken en de helpende gedachten in te zetten kan je leren om het rustig en in kleine stapjes aan te gaan. Tevens leren de kinderen dat er verschillende oplossingen kunnen zijn voor een probleem: oplossingsgericht denken.

Naasten: Wie staat er om jou heen als steunteam? Kinderen leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren.

Doe je oefeningen: Het leren toepassen van het geleerde in diverse situaties.

EN ontspan: herhaling en een positieve afsluiting.

Het programma komt samen met werkboeken, waar de kinderen zelf oefeningen in kunnen maken. 


 

Erkend, wetenschappelijk bewezen en compleet


Het vriendenprogramma is erkend door het Nederlands Jeugd Instituut en The World Health Organisation. Het is oorspronkelijk in Australië ontwikkeld onder de naam: Friends Resilience programme. Dit was in nauwe samenwerking met wetenschapper en onderzoeker kinderpsychologie: Dr. Paula Barrett.


Bekijk hier de video van Dr. Paula Barrett over de waarde van het vriendenprogramma (Engels)]

Het vriendenprogramma is evidence based. Dat wil zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is dat het programma:

 • Depressie bij basisschoolkinderen helpt verminderen.
 • Zelfregulatie van emoties verbeterd.
 • Positief denken versterkt.
 • Angsten de baas helpt worden.
 • Spanning en stress reduceert.
 • Het zelfvertrouwen versterkt
 • Versterkt vermogen om met stress om te gaan.
 • Het vermogen versterkt om met angst om te gaan.
 • Het vermogen vergroot om woorden te geven aan gevoelens.
 • Weerbaarheid verstevigt.


Verder is het zeer compleet, omdat het voor een heel scala aan problematieken werkt! 

 

Wie gebruikt het programma

Fijn vrienden wordt gebruikt binnen praktijken voor kinderpsychologie, door orthopedagogen, kindercoaches, kindertherapeuten, maar ook door yoga docenten en leerkrachten.

Het programma is zo gemaakt dat deze gegeven kan worden als groepstraining, in individuele sessies en in de klas. 

Effecten van Vrienden voor het leven

Na het deelnemen aan Vrienden voor het leven zijn de volgende effecten merkbaar bij kinderen:

 • Veerkrachtiger in het leven staan
 • Handvatten om om te gaan met de eigen emoties en die van anderen
 • Oplossingsgericht kunnen denken
 • Zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid
 • Versterkte emotieregulatie
 • Stress en piekeren zelf kunnen verminderen


Materialen

Bij het programma hoort een handleiding voor trainers.
Deze handleiding heeft een duidelijk opzet per sessie, met de doelen per sessie en oefeningen. Tevens bevat de handleiding 2 duidelijk opgezette ouderbijeenkomsten.

Daarnaast is er een werkboek voor de deelnemers met oefeningen om thuis te doen waarmee het het effect van de training nog verder versterkt.


Wil je zelf trainer worden?
 
Lees dan hier verder...

Zoek je een een professional die getraind is in het vriendenprogramma voor een kind of een jongere?
Lees dan hier verder...