Vrienden voor jongeren 13-17 jaar

Veerkracht, zelfvertrouwen en oplossingsgericht denken voor jongeren.

Doel van de training

Vrienden voor jongeren is een ontwikkelingsprogramma dat vaardigheden en praktische kennis leert over hoe om te gaan met de druk van de middelbare school. Vrienden voor jongeren ontwikkeld positieve coping vaardigheden en veerkracht om lastige situaties te doorstaan ​​en gemakkelijker over te stappen naar volwassenheid.

Vrienden voor jongeren geeft tieners handvatten om met groepsdruk om te gaan ​​en eigenwaarde te versterken en tevens hun eigen identiteit te leren kennen.

Daarnaast geeft het tools om neerslachtigheid/depressie, piekeren en angsten de baas te worden.

Vrienden voor jongeren opbouw

Elke letter van VRIEND-EN staat ergens voor:

Het vriendenprogramma neemt de jongeren aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken.

Ze leren tevens om vrienden te zijn met  zichzelf.

 • V: Hoe voel ik mij? Leren (her)kennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Woorden leren geven aan wat ze voelen en hun waar ze dit merken in hun lichaam; leren herkennen van je lichaamsseintjes bij gevoelens van angst, spanning, stress, boosheid, verdriet, blij zijn.
 • R: Relax, ontspan en voel je goed.  Leren hoe ze diverse methodes in kunnen zetten om zichzelf weer tot rust te krijgen als gevoelens (stress, angst, spanning, neerslachtigheid etc) de overhand nemen. Jongeren leren hierbij ook te onderzoeken wat voor hen goed werkt. Ze leren over hoe deze gevoelens werken op het lichaam en waarom juist ontspannen belangrijk is om je beter te voelen en hoe je dit dan kan inzetten.
 • I: In jezelf denken. Het verschil begrijpen tussen gedachten en gevoelens en hoe gedachten invloed hebben op deze gevoelens. De jongeren leren om de niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten waardoor ze zich beter gaan voelen. Tevens leren ze dat ze zelf kunnen kiezen waar ze de aandacht op vestigen: “wat aandacht krijgt groeit”. Ze leren begrijpen dat de gesprekken die ze “met zichzelf” hebben invloed hebben op hun reactie op situaties.
 • E: Een eigen plan maken. Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in 1 keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen, hierbij de ontspanningsoefeningen te gebruiken en de helpende gedachten in te zetten kan je leren om het rustig en in kleine stapjes aan te gaan. Tevens leren de jongeren dat er verschillende oplossingen kunnen zijn voor een probleem en om een probleem aan te kunnen pakken.
 • D: Doe je oefeningen. Leren om wat ze geleerd hebben in het vriendenprogramma in verschillende situaties toe te kunnen passen.
 • EN: En rustig blijven…


Daarnaast wordt er in het programma ook aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • Kennismaken: Hoe ga ik om in een situatie waarin ik niemand ken. Tevens leren jongeren dat hoe we reageren op zaken en hoe we ergens naar kijken gekleurd is door onze eigen ervaringen in het leven. 
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen:  Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten. Hoe kijk ik naar mijzelf en hoe leer ik trots te zijn op wie ik ben/wat ik doe. De jongeren leren over het toeschrijven van successen aan zichzelf en niet dat ze ” gewoon een keer geluk hadden” of “dat het kwam omdat een ander erbij heeft geholpen”.
 • Vriendschappen:  Jongeren leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren.Daarnaast leren ze over het op een handige manier omgaan met/oplossen van conflicten. Jongeren ontdekken ook hun eigen rol binnen de peergroup en de wijze waarop ze (beter) kunnen communiceren.

In welke setting te gebruiken

Vrienden voor jongeren wordt gebruikt psychologen, door orthopedagogen, jongerencoaches, therapeuten, maar ook door yoga docenten, mentoren en leerkrachten.

Het programma is zo gemaakt dat deze gegeven kan worden als groepstraining, in individuele sessies of met een mentorgroep.


Effecten van vrienden voor jongeren

Na het deelnemen aan Vrienden voor het leven zijn de volgende effecten merkbaar bij jongeren:


 • Veerkrachtiger in het leven staan
 • Handvatten om effectief te communiceren
 • Inzicht in conflicthantering
 • Zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid
 • Versterkt zelfbeeld
 • Stress en piekeren zelf kunnen verminderen
 • Angsten de baas kunnen
 • Op een gezonde wijze relaties aan gaan

Materialen

Bij het programma hoort een handleiding voor trainers.
Deze handleiding heeft een duidelijk opzet per sessie, met de doelen per sessie en oefeningen. 

Daarnaast is er een werkboek voor de deelnemers met oefeningen om thuis te doen waarmee het het effect van de training nog verder versterkt.


Wil je zelf trainer worden?
 
Lees dan hier verder...

Zoek je een een professional die getraind is in het vriendenprogramma voor een kind of een jongere?
Lees dan hier verder...