Fijn!Vrienden 5-7 jaar

Zelfvertrouwen en weerbaarheid voor het jonge kind.

Het versterken van de emotionele veerkracht.

Doel van de training

Het doel van Fijn Vrienden is om jonge kinderen van 5 tot 7 jaar te leren (effectiever) om te gaan met angstige, boze en verdrietige gevoelens. Het versterkt de emotionele veerkracht, stimuleert het zelfvertrouwen, helpt een growth mindset te ontwikkelen en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Tevens helpt het om angsten en spanningen de baas te worden.
De training geeft handvatten kinderen in de toekomst beter uitgerust zijn om uitdagingen aan te kunnen.

Opbouw van de training

 Het vriendenprogramma neemt de kinderen aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken.


Ze leren tevens om vrienden te zijn met  zichzelf.

De letters staan voor het volgende:

Voel je gevoelens: Leren (her)kennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Woorden leren geven aan wat ze voelen en hun lichaamsseintje te leren herkennen bij gevoelens van angst, spanning, stress, boosheid, verdriet, blij zijn.

Rust en ontspan: Leren hoe ze diverse methodes in kunnen zetten om zichzelf weer tot rust te krijgen als gevoelens de overhand nemen. Kinderen leren hierbij ook te onderzoeken wat voor hen goed werkt om te ontspannen en stress/spanningen zo rustiger te maken.

Ik kan het, ik kan het zo goed mogelijk proberen: Het verschil leren tussen gedachten en gevoelens en hoe gedachten invloed hebben op deze gevoelens. De kinderen leren om de niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten waardoor ze zich beter gaan voelen. Tevens leren ze dat ze zelf kunnen kiezen waar ze de aandacht op vestigen: “wat aandacht krijgt groeit”.

Een stappenplan: Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in 1 keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen, hierbij de ontspanningsoefeningen te gebruiken en de helpende gedachten in te zetten kan je leren om het rustig en in kleine stapjes aan te gaan. Tevens leren de kinderen dat er verschillende oplossingen kunnen zijn voor een probleem: oplossingsgericht denken.

Naasten: Wie staat er om jou heen als steunteam? Kinderen leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren.

Doe je oefeningen: Het leren toepassen van het geleerde in diverse situaties.

EN ontspan: herhaling en een positieve afsluiting.

Het programma komt samen met werkboeken, waar de kinderen zelf oefeningen in kunnen maken. 

In welke setting te gebruiken

Fijn vrienden wordt gebruikt binnen praktijken voor kinderpsychologie, door orthopedagogen, kindercoaches, kindertherapeuten, maar ook door yoga docenten en leerkrachten.

Het programma is zo gemaakt dat deze gegeven kan worden als groepstraining, in indviduele sessies en in de klas.

Fijn vrienden in de klas en op school

Het programma kan zo aangepast worden dat deze een prachtige plek kan krijgen in de klas, waardoor je als leerkracht je groep buiten het didactische ook met een prachtige tool kan ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dit kan door 1 uur per week met de  groep gericht aan de gang te gaan of bijvoorbeeld elke dag 10 minuten. In beide situaties zeer effectief en je geeft de kinderen een kadootje mee voor de toekomst.


" Mijn dochter ging elke dag met buikpijn naar school en wilde nooit bij andere kindjes spelen. Dankzij haar deelname aan het vriendenprogramma hebben we haar ontzettend zien groeien. Haar buikpijn is zowaar verdwenen en laatst vroeg ze of ze bij een vriendinnetje mocht spelen"

Effecten van het vriendenprogramma

Na het deelnemen aan Fijn vrienden zijn de volgende effecten merkbaar bij kinderen:

  • Versterkt zelfvertrouwen
  • Versterkt vermogen om met stress om te gaan
  • Versterkt vermogen om met angst om te gaan
  • Versterkt vermogen om woorden te geven aan gevoelens
  • Verbeterde emotieregulatie
  • (Nog) meer geluk en enthousiasme
  • Weerbaarder zijn


Materialen

Bij het programma hoort een handleiding voor trainers.
Deze handleiding heeft een duidelijk opzet per sessie, met de doelen per sessie en oefeningen. Tevens bevat de handleiding 2 duidelijk opgezette ouderbijeenkomsten.

Daarnaast is er een "handleiding voor ouders" welke uitleg bevat van het geleerde per sessie en oefeningen om samen thuis met het kind te doen.


Wil je zelf trainer worden?
 
Lees dan hier verder...

Zoek je een een professional die getraind is in het vriendenprogramma voor een kind of een jongere?
Lees dan hier verder...